*پیگیری مشکلات جاده های اصلی باغملک با حضور مهندس دارش و اکیپ فنی شرکت زیر ساخت و توسعه راههای استان خوزستان*

*پیگیری مشکلات جاده های اصلی باغملک با حضور مهندس دارش و اکیپ فنی شرکت زیر ساخت و توسعه راههای استان خوزستان*

*پیگیری مشکلات جاده های اصلی باغملک با حضور مهندس دارش و اکیپ فنی شرکت زیر ساخت و توسعه راههای استان خوزستان
مهندس فرج اللهی فرماندارشهرستان باغملک روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ میزبان آقای دارش مدیر شرکت زیر ساخت و توسعه راههای استان و هیات همراه در بخش قلعه تل بودند.
مهندس دارش به دعوت فرمانداری شهرستان باغملک و با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت جاده احداثی چهار خطه قلعه تل به بارانگرد وارد بخش قلعه تل شدند و از نزدیک مشکلات جاده احداثی و نقایص آن را بررسی نمودند.
در این بازدید میدانی که از سه راهی لران تا انتهای پروژه چهارخطه واقع در بارانگردصورت گرفت سرپرست بخشداری قلعه تل،دادستان عمومی باغملک،رییس راهداری باغملک و فرمانده پلیس راه ایذه _لردگان حضور داشتندو مشکلات ترافیکی و نقایص محور مزبور در نقاط مختلف تشریح و بررسی گردید.
در خاتمه شرکت زیر ساخت در خصوص بررسی دوربرگردان و یا روگذر در دو نقطه سه راهی لران و سه راهی چشمه شیرین،اصلاح پیچ گردنه بادام بند بسمت قلعه تل،تکمیل ابنیه پل روبروی پارک باران،کمک به اخذ مجوز لازم جهت تعریض پل زیر گذر کوی تختی و همچنین اجرای طرحهای شهرداری در مبادی ورودی و خروجی در بستر جاده قول مساعد دادند.

37