برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان باغملک

برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان باغملک

 

برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان باغملک
به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا به ریاست فرماندار باغملک تشکیل شد.
فرماندار باغملک در این جلسه خواستار برگزاری منظم ستاد در روزهای چهارشنبه شد و از تک تک اعضای ستاد در امر مبارزه ،واکسیناسیون و کمک رسانی در دوران سخت کرونا تشکر کردند.
بهروز فرج اللهی در ادامه خواستار همکاری ادارات جهت اجرای طرح شهید سلیمانی و پشتیبانی بیشتر از این طرح شد.
در ادامه مقرر گردید شهرداری‌ها و دهیاری ها نسبت به تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی در زمینه مبارزه با کرونا اقدامات لازم را انجام دهند.
گفتنی است بازدید های مشترک نیز به قوت خود باقی است

99