بازدید فرماندار باغملک از سایت پروازی تفریحی باغملک

بازدید فرماندار باغملک از سایت پروازی تفریحی باغملک

 

 

بازدید فرماندار باغملک از سایت پروازی تفریحی باغملک *

📝به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهروز فرج الهی فرماندار باغملک به همراه نماینده محترم مردم شریف ایذه و باغملک از سایت پروازی و تفریحی منطقه منگشت باغملک بازدید بعمل آوردند.

▪️فرج اللهی ضمن حمایت از فعالیت این سایت خواستار استاندارد سازی و سهولت دسترسی به این سایت شدند .

▪️فرماندار باغملک گفت تلاش خواهیم کرد این سایت رونق بیشتری داشته باشد و یکی از مراکز تفریحی کشور در آینده نزدیک شود .

سایت پروازی باغملک بر فراز کوههای منگشت مشرف به باغملک می باشد که سه سال پیش با پیگیری فرمانداری باغملک و صدور مجوزات لازم راه اندازی گردید .

176