انتقاد فرماندار باغملک از واگذاری منابع طبیعی به اشخاص فاقد شرایط در بخش کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان مهندس جهانگیر هدایتی در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان با انتقاد از روند واگذاری منابع طبیعی به اشخاص فاقد شرایط از مسئولین خواست نسبت به اصلاح این روند و مد نظر قرار دادن شاخص ها و جایگزین کردن افراد بیکار اقدامات لازم را معمول دارند .وی در بخش دیگری از سخنان خود پرونده واگذاری زمین ها به اشخاص واجد شرایط را منوط به تخصیص میزان دبی آب دانست و خواهان توسعه باغات با لحاظ کردن شرایط شد .  

2934