فرج الهی فرماندار باغملک : در حال ارزیابی خسارت های سیل در شهرستان باغملک هستیم

فرج الهی فرماندار باغملک : در حال ارزیابی خسارت های سیل در شهرستان باغملک هستیم

فرج الهی فرماندار باغملک : در حال ارزیابی خسارت های سیل در شهرستان باغملک هستیم

فرج الهی فرماندار باغملک : در حال ارزیابی خسارت های سیل در شهرستان باغملک هستیم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،فرج الهی با اشاره به آخرین وضعیت شهرستان پس از بارندگی های اخیر گفت :با توجه به حجم بارش ها در روز گذشته مجددا در حال ارزیابی و جمع آوری گزارشات مربوط به خسارت های ناشی از سیل هستیم

فرماندار باغملک در ادامه تاکید کرد :مردم خسارت های وارد شده را به بخشداری ها و ادارات مربوطه انعکاس دهند تا برآورد دقیقی از میزان خسارت ها حاصل گردد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان باغملک

35
اخبار مرتبط