سیمبان اداره برق شهرستان در حین خدمت رسانی دچار حادثه شد

سیمبان اداره برق شهرستان در حین خدمت رسانی دچار حادثه شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرمانداری باغملک ،کورش یزدان پناه سیمبان اداره برق شهرستان باغملک در حین انجام عملیات بعلت شکستگی پایه برق دچار حادثه شد

 

سیمبان اداره برق شهرستان در حین خدمت رسانی دچار حادثه شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرمانداری باغملک ،کورش یزدان پناه سیمبان اداره برق شهرستان باغملک در حین انجام عملیات بعلت شکستگی پایه برق دچار حادثه شد

حال عمومی این سیمبان زحمتکش مساعد گزارش شده و وی احتیاطا جهت معاینه به بیمارستان شهید طباطبایی منتقل شد

روابط عمومی فرمانداری شهرستان باغملک

27
اخبار مرتبط