تصاویر مربوط به حضور فرج الهی فرماندار باغملک در نماز جمعه ۲۹مهر۱۴۰۱ شهرستان باغملک

تصاویر مربوط به حضور فرج الهی فرماندار باغملک در نماز جمعه ۲۹مهر۱۴۰۱ شهرستان باغملک

تصاویر مربوط به حضور فرج الهی فرماندار باغملک در نماز جمعه ۲۹مهر۱۴۰۱ شهرستان باغملک

 

 

 

 

 

روابط عمومی فرمانداری باغملک

8
اخبار مرتبط