جلسه هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور فرج الهی فرماندار باغملک برگزار گردید.

جلسه هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور فرج الهی فرماندار باغملک برگزار گردید.

جلسه هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور فرج الهی فرماندار باغملک برگزار گردید.

 

جلسه هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور فرج الهی فرماندار باغملک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک جلسه برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور فرماندار باغملک ظهر روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ در دفتر فرماندار انجام شد .

در این جلسه ابتدا گزارشی از روند اقدامات یکساله اداره منابع طبیعی توسط عبدالهی مدیر اداره ارائه گردید سپس به موضوعات مهم پیش رو و در دست اقدام منابع طبیعی از جمله تهیه و کاشت یک میلیارد اصله نهال با مشارکت مردمی ،رفع تداخلات و هفته منابع طبیعی پرداخته شد .

در ادامه فرج الهی فرماندار باغملک ضمن قدردانی از زحمات مجموعه منابع طبیعی به اجرای هرچه بهتر برنامه های هفته منابع طبیعی با ترویج فرهنگ درختکاری و ایجاد نهضت مشارکت همگانی برای ایجاد ایرانی سبز اشاره کرد و یکی از مکان های مورد تاکید ایشان جهت کاشت درخت سایت مسکن مهر به شمار آمد .

در پایان فرماندار باغملک به اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی با مشارکت انجمن‌های مردم نهاد ،جوامع محلی و دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا باهماهنگی بخشداران تاکید کرد.

30
اخبار مرتبط