آیین روز درختکاری با حضور بهروز فرج الهی فرماندار باغملک انجام شد

آیین روز درختکاری با حضور بهروز فرج الهی فرماندار باغملک انجام شد

آیین روز درختکاری با حضور بهروز فرج الهی فرماندار باغملک انجام شد

 

آیین روز درختکاری با حضور بهروز فرج الهی فرماندار باغملک انجام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک صبح امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ آیین درختکاری با حضور فرج الهی فرماندار باغملک و مسؤلین شهرستانی برگزار شد

در این مراسم فرج الهی فرماندار باغملک تأکید ویژه ای بر کاشت درخت مثمر داشت تا اینکه انگیزه نگهداری از آن درخت بیشتر شود.

 

33