دیدار شهردار و اعضـای شـورای اسلامی شهر میداوود با فرج الهی فرماندار باغملک 

دیدار شهردار و اعضـای شـورای اسلامی شهر میداوود با فرج الهی فرماندار باغملک 

دیدار شهردار و اعضـای شـورای اسلامی شهر میداوود با فرج الهی فرماندار باغملک 

دیدار شهردار و اعضـای شـورای اسلامی شهر میداوود با فرج الهی فرماندار باغملک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک خارا شهردار میداوود به همراه اعضـای شـورای اسلامی شهر با فرج الهی فرماندار باغملک جهت پیگیری مشکلات شهر میداوود بازدید کردند.

مهمترین مباحث مطرح شده به شرح زیر می باشد.

۱. پیگیری مطالبه عمومی مردم میداوود در مشخص شدن تکلیف جایگاه سوخت CNG بود که بهروز فرج الهی فرماندار باغملک به طور جدی این موضوع مهم را بصورت تلفنی در طی جلسه پیگیری کرد.

۲. دومین موضوع مسائل بهداشت و درمان بود که اعضای شورای شهر درخواست تجهیزات برای درمانگاه میداوود داشتند که در همین راستا فرماندار باغملک در تماس تلفنی با جاودانزاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسائل مربوطه را مورد بررسی قرار داد.

۳. پیگیری مشکلات آب شرب نیز از دیگر موارد مورد گفتگو و بحث بود که با حضور موسوی مدیر آبفا شهرستان باغملک بررسی شد.


۴. و آخرین مورد موضوع طرح الحاقی شهری میداوود بود که در این زمینه فرج الهی فرماندار باغملک در تماسی با استان این موضوع مهم را نیز پیگیری کرد.

102