حضور وزیر کشور در شهرستان باغملک و مصوباتی که مقرر شد اجرا شود

حضور وزیر کشور در شهرستان باغملک و مصوباتی که مقرر شد اجرا شود

حضور وزیر کشور در شهرستان باغملک و مصوباتی که مقرر شد اجرا شود

 

حضور وزیر کشور در شهرستان باغملک و مصوباتی که مقرر شد اجرا شود

فرماندار باغملک در توضیحات سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت گفت: ابتدا از حضور میدانی وزیر کشور در شهرستان باغملک تقدیر و تشکر میکنیم و به اطلاع مردم عزیز میرسانیم که پس از جلسه شورای اداری در استان وگفتگویی با دکتر منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و با توجه به اینکه سعی در اجرای عدالت و تعداد مصوبات شهرستان های استان موجب رضایت مردم که یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی دولت می باشد می شود ، قول تصویب مصوباتی برای شهرستان داده شد.

بهروز فرج اللهی افزود: در حال حاضر مصوبات سفر استانی دولت سیزدهم در حال سپری کردن مراحل اداری و جلسات تحلیل و بررسی می باشد که ان شاءالله بزودی مصوبات شهرستان نیز در اختیار مردم شهرستان قرار خواهد گرفت.

27