جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور خدارحمی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و مسؤلین شهرستانی در سالن جلسات شهید رجایی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید

ادارات از کارکنانی که در سال ۱۴۰۱ ازدواج کرده و یا صاحب فرزند گردیده با اهدای جوایز مورد تجلیل قرار گیرند.

ادارات خدمات رسانی که تا کنون ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی ننمودند ، نسبت به اجرا ، اقدام و نواقص موجود در اجرایی نمودن این ماده را با هماهنگی دستگاه های مرتبط استان برطرف نمایند.

در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت، بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات فرزند آوری و حمایت از زوج های نابارور اقدام نمایند.

ائمه جمعه و جماعات نسبت به طرح مباحث خانواده و فرزند آوری، تحکیم بنیادخانواده در سطح هیئت های مذهبی و مساجد اقدام نمایند.

 

72