جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین برگزار شد.

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین برگزار شد.

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین برگزار شد.

 


 

جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان باغ‌ملک جلسه ستاد حمایت از جوانی جمعیت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین با حضور فرج الهی فرماندار باغ ملک و متخصصین زنان زایمان ، ماماها و داروسازها در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری باغ ملک برگزار شد

در این جلسه در جهت اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت موضوع تسریع در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و حمایت از زوج‌های نابارور از بانک‌های عامل پیگیری به عمل آمد

بهروز فرج الهی در این جلسه ضرورت اهمییت جامعه جوان را بطور کامل تشریح کرد و گفت : همه ادارات و نهادها بایستی در راستای سیاست‌های تشویقی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

تشکیل کارگروه مقابله با سقط غیر قانونی جنین از دیگر موارد مهم مرد بحث در جلسه به شمار می‌آمد و همچنین فرماندار باغ‌ملک نسبت به اطلاع رسانی در خصوص سیاست‌های تشویقی دولت به مردم تاکید داشت که مقرر گردید روابط عمومی ادارت مربوطه با هماهنگی مدیر روابط عمومی فرمانداری اهرم های تشویقی جوانی جمعیت را به شهروندان اطلاع رسانی کنند.

56