پیگیری تأمین نیروی متخصص آسیب های اجتماعی  

پیگیری تأمین نیروی متخصص آسیب های اجتماعی  

بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک بر تأمین نیروی متخصص در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

پیگیری تأمین نیروی متخصص آسیب های اجتماعی

بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک بر تأمین نیروی متخصص در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغ‌ملک جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی ، سلامت ، زنان و خانواده با حضور بهروز فرج الهی فرماندار شهرستان باغ‌ملک برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبل بطور کامل مورد بررسی قرار گرفت سپس بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک اذعان داشت : شبکه بهداشت و درمان با همکاری اداره آموزش و پرورش در جهت‌ سلامت دانش آموزان نسبت به تغذیه سالم و رعایت بهداشت جمعی و فردی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در راستای بهداشت محیط با تاکید بر بهسازی کانال‌های روستایی گفت : بخشداران با حضور نماینده شبکه بهداشت نکات بهداشتی روستا ها را از جمله بهسازی کانال ها ، جمع آوری زباله ها ، تأمین آب شرب سالم با رعایت اصول کلرزنی مخازن ، بیماری های مشترک دام و انسان را بصورت میدانی مورد بررسی قرار دهند و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

در پایان نماینده عالی دولت تصریح کرد : در جهت‌ کاهش آسیب های اجتماعی ضروریست طرح جامع سلامت در دستور کار قرار گیرد و نیروی متخصص مورد نیاز در این زمینه تأمین شود.

60