بازدید بهروز فرج الهی فرماندار باغملک از محور چهار خطه قلعه تل به بارانگرد  

بازدید بهروز فرج الهی فرماندار باغملک از محور چهار خطه قلعه تل به بارانگرد  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک فرج الهی فرماندار شهرستان به همراه مسؤلین شهرستانی از محور چهار خطه قلعه تل به بارانگرد و وضعیت دسترسی جاده های روستایی بخش قلعه تل به محور اصلی بازدید میدانی بعمل آورد.  

بازدید بهروز فرج الهی فرماندار باغملک از محور چهار خطه قلعه تل به بارانگرد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک فرج الهی فرماندار شهرستان به همراه مسؤلین شهرستانی از محور چهار خطه قلعه تل به بارانگرد و وضعیت دسترسی جاده های روستایی بخش قلعه تل به محور اصلی بازدید میدانی بعمل آورد.

 

 

23