هشدار قرمز سامانه بارشی برای شهرستان باغ ملک

هشدار قرمز سامانه بارشی برای شهرستان باغ ملک

بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک : از امشب تا روز سه شنبه از حضور در مسیر رودخانه ها و نقاط حادثه خیز خود داری نمایید.

هشدار قرمز سامانه بارشی برای شهرستان باغ ملک

بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک : از امشب تا روز سه شنبه از حضور در مسیر رودخانه ها و نقاط حادثه خیز خود داری نمایید.بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک : از امشب تا روز سه شنبه از حضور در مسیر رودخانه ها و نقاط حادثه خیز خود داری نمایید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغ‌ملک و با توجه به هشدار وضعیت قرمز شهرستان در خصوص سامانه بارشی بهروز فرج الهی فرماندار باغ‌ملک مردم شریف شهرستان به ویژه کشاورزان، عشایرنشینان و روستانشینان را به رعایت نکات زیر دعوت کرد.

 

۱. از حضور در مناطق گردشگری در زمان اعلام شده و در حاشیه رودخانه ها و مسیر سیلاب ها خودداری نمایید.

۲. دامداران و عشایر نشینان از حضور در ارتفاعات که در معرض خطر رعد و برق می باشد اجتناب کنند.

۳. روستانشینان که در حاشیه رودخانه ها هستند تدابیر لازم را در جهت جلوگیری از خطر با همکاری دهیار و شورا انجام دهند.

25