ضرورت تدوین برنامه های زمانبندی شده برای مبارزه با بیماری های عفونی در سطح مدارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور فرماندار برگزار شد , هدایتی  خواستار ایجاد برنامه های زمانبندی شده ای جهت جلوگیری و مبارزه با بیماریهای عفونی در سطح مدارس شد .

مهندس جهانگیر هدایتی همچنین  با بیان مطلب فوق خواهان توجه بیشتر مسئو لین در امر بهداشت مدارس برای مبارزه با بیماری های عفونی  خصوصا با شروع فصل سرما ، شد .

  وی  درخصوص تجهیز کارگاه های آموزشگاه های فنی حرفه ای از تخصیص اعتبارهای قابل توجهی از محل تملک داراییها  خبر داد و از مجموعه آموزش و پرورش خواست با سعه صدر و بررسی کارشناسانه در رفع مشکلات اقدامات لازم را معمول دارند.

 

1881