بازدید فرماندار باغملک از بانکهای این شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ، جهانگیر هدایتی فرماندار باغملک در بازدید خود از بانکهای این شهرستان از وضعیت بعضی از بانکها در جهت تکریم اریاب رجوع و نامناسب بودن شرایط فیزیکی ابراز نارضایتی کرد و خواهان بهبودی شرایط در برخی از بانکها شد وی دلیل عمده این گونه مشکلات را استیجاری بودن بانکها برشمرد .

1819