اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهری باغملک به طول ۱۵۰۰ متر

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان ،هدایتی فرماندار شهرستان باغملک از اصلاح و توسعه شبکه های آبیاری به طول ۱۵۰۰ متر در این شهرستان خبر داد .

وی همچنین بیان داشت، ۹۵۰ متر شبکه آب شهری و توسعه آب لوله کشی بطول ۴۰۰ متر در شهر باغملک اصلاح شده است.

هدایتی در این خصوص اظهار داشت، با پیگیرهای صورت گرفته و به منظور بهبود وضعیت آب شرب شهری یک حلقه چاه ذخیره آی نیز احداث و از تعمیر و تعویض دو دستگاه الکترو پمپ جهت پمپاژ آب خبر داد .  

1578