اجرای ده ها برنامه فرهنگی در راستای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان باغملک

فرماندار باغملک با اعلام مطلب فوق در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای ده ها برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد وی حضور آحاد مردم را در گردهمائی و مانور مبارزه با مواد مخدر را ارج نهاده و مشارکت آنان را نشان از آگاهی و تدبیر در مبارزه با این پدیده شوم دانشت .

3092