نواختن زنگ سلامت در اجرای برنامه های مانور سلامت شهرستان باغملک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک،طی مراسمی با حضور فرماندار و تنی چند از مسئولین ادارات زنگ سلامت در آموزشگاههای این شهرستان بصدا درآمد.

جهانگیر هدایتی فرماندار باغملک با بیان چند نکته خطاب به دانش آموزان دخترانه نمونه دولتی گفت: انتقال مفاهیم بهداشتی در بین خانواده و جامعه از وظایف شما قشر تحصیل کرده می باشد و همواره باید سعی خود را در راهنمائی و کمک در حوزه های مختلف بهداشتی و سلامت و ارتقاء سطح بهداشت جامعه بیش از پیش بکار گیرد.

1658