شورای سلامت شهرستان باغملک برگزار گردید

شورای سلامت شهرستان باغملک برگزار گردید

گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک امروز سه شنبه ۲۳ مهر ۹۸ جلسه شورای سلامت شهرستان باغملک به ریاست محمدنجاتی پور فرماندار وباحضور دکتر سید مهدی حسین زاده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و اعضای شرکت کننده تشکیل گردید در این جلسه فرمانداربر اهمیت سلامت آب شرب مردم و لزوم ترمیم شکستگی های شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای سطح شهرستان و ارتقا کمی و کیفی آب شرب سالم جهت مصارف عمومی مردم و آهک پاشی جداول رو باز شهری و روستایی تاکید نمود.
وی افزود با توجه به اهمیت تهیه نان سالم مقرر گردید بازدید مشترک و گروهی از وضعیت تهیه و پخت نان وسایر مراکز فروش مواد غذایی بازدید به عمل آید.

نجاتی پور از تعمیر و تجهیز حداقل ۲۰ مرکز بهداشتی روستایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود در یک سال گذشته از سوی فرمانداری باغملک غریب ۴۰ روستای فاقد دهیاری عملیات بهسازی یا سالم سازی آب شرب انجام گرفته است

85