دیدار فرماندار باغملک با اعضای تشکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایرانی اسلامی شهرستان

دیدار فرماندار باغملک با اعضای تشکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایرانی اسلامی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان میزبان

اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی شهرستان باغملک در محل دفتر فرمانداری بود.

در این دیدار ابتدا آقایان بهمنی، رمضانی و حاج آقا شهریاری دیدگاههای خود را در خصوص شکل گیری و فعالیت جمعیت و انتظارات خود از فرماندار را بیان داشتند.

سپس فرماندار باغملک با تبریک هفته وحدت، برنقش سازنده احزاب و جمعیت ها در آگاهی بخشی جامعه و شادابی و نشاط سیاسی و اجتماعی جامعه و ارتقا سطح کمی و کیفی امر برنامه ریزی در بخش های مختلف را یادآور شد و اضافه کرد در چهارچوب مقررات فعالیت احزاب و جمعیت ها را تسهیل خواهد نمود و از ظرفیت آنها در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده خواهد نمود.

92