✅فرماندار باغملک:به روستای رودزرد کایدرفیع بیشتر توجه می شود

✅فرماندار باغملک:به روستای رودزرد کایدرفیع بیشتر توجه می شود

*✅فرماندار باغملک:به روستای رودزرد کایدرفیع بیشتر توجه می شود*

*✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۲آبان ۹۸نجاتی پور فرماندار شهرستان از روستاهای رود زرد کاید رفیع و کلاس مدین ها در بخش مرکزی بازدید کرد*

*🔻فرماندار باغملک در دیدار صمیمی و گفتگو با اهالی این روستاها از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و اظهار داشت با توجه به مهاجرت معکوس به این روستاها و وضعیت بسیار خوب کشاورزی و دامداری آنان شایسته توجه بیشترند وی افزود بهسازی معابر و تسهیلات کشاورزی اهالی در دستور جدی قرار خواهد گرفت.*

132