فرماندار باغملک؛تردددر هسته مرکزی شهر از نو ساماندهی می شود

فرماندار باغملک؛تردددر هسته مرکزی شهر از نو ساماندهی می شود

*✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک امشب پنجشنبه ۲۳آبان ۹۸ محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان از عملیات اجرایی پروژه بهسازی میدان و آیلند میانی خیابان امام(ره) بازدید کردند*

*🔶فرماندار باغملک در این بازدید خواهان تسریع در عملیات اجرایی پروژه همراه با دقت و کیفیت گردید*

*🔶نجاتی پور از اتخاذ تصمیمات جدید در خصوص ساماندهی تردد در هسته مرکزی شهر باغملک از جمله یک طرفه نمودن برخی خیابانهای اصلی و نصب چراغ راهنمایی در برخی نقاط شهر خبر داد که پس از بررسی دقیق و نهایی شدن در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.*

146