کمیته مصرف سوخت شهرستان باغملک تشکیل جلسه داد

کمیته مصرف سوخت شهرستان باغملک تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک روز یکشنبه ۹۸٫۹٫۱۰ با حضور فرماندار و مدعوین جلسه سالیانه کمیته مصرف سوخت شهرستان با هدف بررسی و رفع مشکلات موجود برگزار گردید.
محمد نجاتی پور با تشریح اهمیت تامین سوخت روستاهای فاقد گاز و حفظ جنگلهای آن مناطق تاکید نمودند.
فرماندار باغملک با بیان مشکل بوجود آمده برای مصرف کنندگان گاز مایع ، تلاش برای تامین گاز مایع مورد نیاز شهرستان را مورد تاکید قرار دادند و در پایان با بیان اعمال قیمت جدید سوخت بنزین خواستار ثبت نام خودروهای پلاک سفید مسافرکش، سرویس مدارس و تاکسی سرویسها با معرفی اداره راه و شهرسازی و صنعت و معدن جهت دریافت سهمیه بنزین شدند

49