تامین سلامت مردم در گروی تلاش مضاعف متولیان بهداشت است

 

 

تامین سلامت مردم در گروی تلاش مضاعف متولیان بهداشت است.

 

 گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک با بیان مطلب فوق در جلسه شورای سلامت شهرستان از متولیان امر خواست با توجه به فصل گرما و حضور گردشگران در مناطق امام زاده عبدالله و سایر مناطق گردشگری شهرستان نسبت به اجرای تمهیدات بهداشتی برای مردم توجه بیشتری نشان دهند.

 

 

وی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص پیک اول التور خواهان  استمرار آهک پاشی در جداول بخصوص مناطق روستائی و شستشوی مخازن آب شرب گردید.

 

 

ترکی زاده در پایان سخنان خود با رضایت نسبی از اجرای مصوبه ستاد اتلاف، تاکید نمود هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و بصورت کامل اجرایی  شود.

 

2448