خرسندی بهترین هدیه مردم است

خرسندی بهترین هدیه مردم است*✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملکبعدازظهر  شنبه ۳۰آذر ۹۸ محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان از روند بهسازی روستاهای هوره، ترکاب ،آبلشکر سفلی و منطقه عشایری بیدزرد در دهستان رودزرد کاید رفیع از بخش مرکزی شهرستان بازدید و با اهالی این روستاها صمیمانه گفتگو کردند*

*🔻فرماندارباغملک گفت : خدمات کم نظیری در روستاهای فاقد دهیاری به همت همکاران حوزه ی فنی و عمرانی فرمانداری و مشارکت مردم محلی با اعتبارات اندک ارزش افزوده در طول ۲۰ماه گذشته انجام گرفته است، بارها عرض کرده ام این بار هم تکرار می کنم، کارشناسان و اهل خبره می توانند از نزدیک ببینند که چه کارهای ارزنده و ماندگاری با اعتبارات اندک و با یک سوم و حتی یک چهارم قیمت درحجم و وسعت قابل ملاحظه در سطح شهرستان اجرا شده است، با اهالی نجیب روستایی و عشایری گفتگو کنند و میزان رضایتمندی آنان را ملاحظه کنند.*

*🔻نجاتی پور در ادامه افزود بهترین هدیه ی مردم خرسندی و رضایت انان است که سبب ترغیب و قوت قلب مسئولین و ادامه روند خدمات رسانی به انان است، این ابراز رضایت و شادی امروز در میان مردم نجیب و قانع ترکاب، آبلشکرسفلی و هوره به عیان مشاهده می شد.*

*🔻وی کارهایی انجام شده در این روستاها و مناطق عشایری را شامل: خاکبرداری ،تسطیح معابر، احداث جوی و جدول، شن ریزی ،بتن ریزی ،احداث پل و آبراه لوله ای، ساخت آبنما و دیوارهای حایل برشمرد و از صدور دستور شروع بهسازی معابر روستای آبلشکر سفلی خبر داد.*

104