روستای مرغاب از رنج بی آبی نجات خواهد شد

روستای مرغاب از رنج بی آبی رها خواهد شد

ش*✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک بعدازظهر دوشنبه۲ دی ۹۸ محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان از مناطق عشایری سرهوره و حاجی جواد و روستای مرغاب بازدید کردند*

*🛑فرماندار باغملک در این بازدید که حیاتی معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و عبدالهی رئیس امور عشایر شهرستان حضور داشتند در دیدار صمیمانه با عشایر محروم وشریف منطقه سرهوره و حاجی جواد، خدمات ضروری به عشایر شامل: راهسازی، آموزش، بهداشت، آبرسانی سیار، تأمین آرد،سوخت و دامپزشکی را بررسی نمود و با ابراز رضایت و تقدیر از ارائه خدمات مزبور بوسیله ادارات ذیربط به این عشایر زحمتکش، بر استمرار خدمات ضروری تاکید نمود و دستور تکمیل عملیات بهسازی راه عشایری این منطقه را صادر کرد.*

*🛑نجاتی پور در ادامه از عملیات بهسازی روستای مرغاب بازدید کرد و در گفتگو با اهالی این روستا با ابراز ناراحتی از اینکه تا کنون بهسازی معابر و آبرسانی به این روستای خوب صورت نگرفته است، وعده داد با همین اعتبارات اندک اختصاص یافته ، بهسازی کامل و آبرسانی به روستای مرغاب را انجام دهد تا مردم شریف این روستا و اداره آب روستایی از رنج آبرسانی سیار رها شوند*

*✅شایان ذکرست روستای مرغاب با داشتن ۱۰خانوار در بخش مرکزی و به فاصله ۱۲کیلومتری از شهر باغملک، بعد از پاسگاه هپرو ست.*

151