آب شرب در صدر برنامه های دولت

آب شرب در صدر برنامه های دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک امروز پنجشنبه ۲۶دیماه ۹۸ محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان از روستاهای دره نی، شهید رجایی، واجل و دره بنیاب در بخش مرکزی بازدید کردند.

فرماندار باغملک و همراهان در دیدار صمیمانه و گفتگو با مردم این روستاها مشکلات آنان شامل: آب شرب ، بهسازی معابر،طرحهای هادی و راه روستایی را بررسی نمود.

نجاتی پور عمده ترین مشکل روستاهای شهرستان را آب شرب دانست که بیشتر در فقد آب و بعضا کیفیت آن ، فرسودگی شبکه انتقال و مخازن دیده می شود وی افزود پرداختن به مشکلات آب شرب مردم در صدر برنامه های دولت قرار دارد.

فرماندارباغملک در پایان علت قطع آب در روستاهای ذیل مجتمع آبرسانی لاکم را تعمیرات ناخواسته و ضروری خط انتقال دانست که توسط اداره آب روستایی صورت گرفته و بزودی پایان خواهد یافت و در همین راستا سعه ی صدر اهالی شریف روستاهای لاکم، شهید رجایی، کلات،گرگر، گود انجیر، کنجدکار، دره نی،گنبد، چغاسرخک ،کوشک دره و… را ستود و از حوصله ای که به خرج داده اند تقدیر نمود.

17