جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان باغملک برگزار گردید

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان باغملک برگزار گردید

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغ ملک جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۹۸/۱۱/۶به ریاست حیاتی معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تشکیل شد موضوعات برپایی نمایشگاه بهاره، قیمت کشتار دام در کشتارگاه صنعتی جدیدالاحداث شهرستان ، نحوه توزیع گاز مایع به مناطق فاقد گاز در مناطق شهری، روستایی و عشایری مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

77