تسریع در روند اجرای پروژه بیمارستان ۹۶ تخت خوابی مهمترین مطالبه مردم در بخش بهداشت و درمان است

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک دربازدیدی که به همراه دکتر  ایدنی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از بخشهای مختلف بیمارستان شهید طباطبایی داشت در نشستی  با حضور متخصصان شهرستان این شهرستان ضمن تقدیراز ریس دانشگاه علوم پزشکی خواهان توجه بیشتر مسئولین نسبت به رفع کمبودها و تجهیزات و همچنین  تسریع در اجرای پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان شد

وی همچنین در خصوص  اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت:اجرای طرح تحول نظام سلامت در زندگی بسیاری از مردم به ویژه آنهایی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و از هزینه‌های بالای بیمارستا‌ن‌ها رنج می‌بردند، تاثیرگذاری خوب و بسزایی  دارد وی همچنین گفت دولت تدبیر و امید اجرای طرح تحول نظام سلامت را اولویت اول و اصلی برنامه‌های خود قرار داد تا در  بخش سلامت بتواند آلام بیماری و رنج هزینه‌های گزاف درمان برای بیماران را کاهش دهد.

1072