اعطای تسهیلات بانکی بنیاد مسکن در قالب ساخت سوئیت جهت جذب گردشگر در شهرستان باغملک

تسهیلات بانکی بنیاد مسکن در قالب ساخت سوئیت جهت جذب گردشگر در شهرستان باغملک اعطا شود.

گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک با بیان مطلب فوق در نشستی با مهندس , خانی نوذری  مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان که در محل فرمانداری برگزار شد  پیرامون بهسازی روستاها  محروم و تخصیص  اعتبارات تکمیلی جهت پروژه های نیمه تمام سخنانی را برشمرد و ضمن بررسی روستاهایی با قابلیت جذب توریست در صورت استقبال از سرمایه گزاران بومی و غیره در بخش صنعت گردشگری جهت ساخت سوئیت در مناطق تفریحی و زیارتی به آنان تسهیلات مسکن روستایی  اعطا خواهد  شد.

سرپرست فرمانداری باغملک توجه به صنعت گردشگری  را یکی از اولویت ها و برنامه های دولت و متعاقب آن ایجاد شغل در این شهرستان دانست.

1632