معارفه مدیر شرکت آب و فاضلاب منطقه باغملک

معارفه مدیر شرکت آب و فاضلاب منطقه باغملک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک یکشنبه ۱/۴/۹۹ با حضور معاونین آب وفاضلاب استان و فرماندارشهرستان آقای فریدون احمدی بعنوان مدیر شرکت آب و فاضلاب منطقه ای باغملک معرفی شدند در این دیدار فرماندار باغملک اظهار داشت امیدوارم با ادغام شرکتهای آب شهری و روستایی و تمرکز مدیریت این دوشرکت اقدام موثری در جهت خدمت رسانی به مردم صورت پذیرد .

196