طرح ارتقا بخش صیدون به شهرستان و دهستان قلعه تل به بخش در حال پیگیری است

طرح ارتقا بخش صیدون به شهرستان و دهستان قلعه تل به بخش در حال پیگیری است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ مراسم تودیع و معارفه بخشدار صیدون برگزار گردید . در این مراسم ناظم ثبوتی مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با بیان پتانسیل های گردشگری شهرستان از شروع کار مطالعاتی ارتقا بخش صیدون به شهرستان با دستور استاندار محترم و همچنین ارسال پیشنهاد ارتقا دهستان قلعه تل به بخش را به وزارت کشور اعلام کردند.

178