آتش سوزی جنگلهای گردکی بخش میداوود کنترل و مهار گردید

آتش سوزی جنگلهای گردکی بخش میداوود مهار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک با همیاری مردم ، دوستداران محیط زیست ،سمن ها،بسیج و مسئولین ،حریق جنگلهای گردکی بخش میداوود کنترل و مهار گردید . این آتش سوزی که از غروب ۲۰ مرداد شروع شده بود با تلاش مردم و مسئولین بعد از ۳۰ ساعت تحت کنترل و مهار گردید .

90