جلسه قرارگاه کنترل کرونا و ستادشئون فرهنگی شهرستان باغملک با موضوعیت کنکور و ایام محرم برگزار گردید

جلسه قرارگاه کنترل کرونا و ستادشئون فرهنگی شهرستان باغملک با موضوعیت کنکور و ایام محرم برگزار گردید


*جلسه ی قرارگاه کنترل کرونا و ستاد شئون فرهنگی  شهرستان باغملک با موضوع کنکور و عزاداری محرم وصفر برگزار گردید*

*به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک صبح دوشنبه ٩٩/۵/٢٧جلسه باموضوع ذکر شد در فرمانداری به ریاست خدارحمی معاونت فرمانداری برگزاری گردید.*

در این جلسه دکتر جوادی از بهداشت و درمان پیرامون نکات بهداشتی و دستورالعمل کرونا جهت *برگزاری کنکور سراسری و ویژه برنامه عزاداری محرم و صفر* را اشاره داشت .

حجت السلام شیخ نیا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص *دستورالعمل های سراسری ویژه محرم مواردی را از جمله ادارات عضو ستاد برگزاری محرم در ایام کرونا* مواردی را ارائه نمود.

قابل ذکر میباشد در این *دستورالعمل اداراتی نام برده شده که هرکدام طبق وظیفه ی که به آنها سپرده شده باید با هیئت های عزاداری جهت برگزار شدن همکاری نمایند* بصورت مختصر به چند اداره اشاره میشود از جمله صنعت ومعدن حمایت جهت بسته های بهداشتی ،شهرداری ،بخشداری و…در خصوص ضدعفونی مکان های عزاداری فضای باز، اداره ورزش و جوانان و آموزش وپرورش در اختیار گذاشتن مکان های فضای باز و سالن های بزرگ که از نظر ستاد کرونا تائید میشوند به هیئت های عزاداری ،همکاری کامل دستگاه امنیتی در بحث امنیت واجرایی کردن دستورالعمل هایی ستاد کرونا ،نظارت وبازرسی از هیئت ها توسط ستاد اجرائی از موضوعاتی بود که در جلسه عنوان شده .

همچنین درایام محرم تجمع بویژه در تاسوعا وعاشورا ممنوع اعلام شده و هیئت ها در این ایام بصورت ثابت با فاصله گذاری اجتماعی و مکان تائیدشده میتوانند برگزار کنند.

 

59