اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در هفته مبارزه با مواد مخدر در باغملک

        گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان از اجرای طرح مانور پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در هفته مبارزه با مواد مخدر خبر داد. وی در این جلسه ضمن بررسی مشکلات، ارائه راهکارهای اساسی را مهمترین ابزار در جلوگیری از این پدیده شوم دانست و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زیارتی و سیاحتی بودن این شهرستان باعث گردیده بخش مهمی از قاچاق مواد مخدر به این شهرستان سرازیر شود وی خواهان تقویت ایست بازرسی ها و ناامن نمودن محیط های فعالیت توسط نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی در ورودی های این شهرستان و مناطق گردشگری شد.

سرپرست فرمانداری باغملک همچنین افزود اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و گسترش آن در محلات، جذب و حضور جوانان را در این برنامه ها گام مهم در جلوگیری از گسترش این بلای خانمان سوز شد.

 

2995