فرمانداری باغملک حائز رتبه اول جشنواره شهید رجایی شد

فرمانداری باغملک حائز رتبه اول جشنواره شهید رجایی شد

جلسه راهبری توسعه مدیریت و با حضور استاندار خوزستان* ؛
✔️رتبه های برتر جشنواره شهید رجایی خوزستان معرفی شدند/ *فرماندار باغملک ؛ فرماندار نمونه استان شد* / شهردار گتوند ؛ شهردار برتر استان شد
✔️رتبه های برتر ارزیابی سالانه دستگاه های اجرایی سطح استان در سال ۱۳۹۸ در جشنواره شهید رجایی، معرفی شدند.

عصرروز، یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۹۹ در جلسه راهبری توسعه مدیریت خوزستان (شهید رجایی) که با حضور استاندارخوزستان، رییس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، شهردار و فرماندار اهواز و مدیران کل دستگاه‌های استان در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، دستگاه‌های برتر از میان دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی در گروه های پنجگانه در سال ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند، معرفی شدند.

*در ارزیابی شاخص های اختصاصی فرمانداری‌های استان از میان ۲۷ فرمانداری های شهرستان های استان خوزستان نیز آقای محمد نجاتی پور فرماندار شهرستان باغملک* و از میان ۱۸ شهرداری منتخب استان، شهرداری گتوند حائز رتبه برتر شدند که به جشنواره کشوری شهید رجایی معرفی خواهند شد .
*روابط عمومی فرمانداری باغملک*

73