راه اندازی CNGمیداوود ظرف یک ماه

راه اندازی CNGمیداوود ظرف یکماه آینده

راه اندازی CNG میداود ظرف یکماه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۹آبان ۹۹ محمد نجاتی پور به اتفاق معاونت سیاسی فرمانداری، بخشدار میداود و مدیرپخش شرکت فراوردهای نفتی رامهرمز از جایگاه سوخت شهر میداود بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات مربوط به CNG این جایگاه قرار گرفتندو با حضورمالک جایگاه و مدیر پخش این مشکلات را بررسی نمودند

فرماندار باغملک در پایان تصریح نمود: در جهت تامین رضایتمندی و نیاز ضروری مردم ،حسب مکاتبات و مراجعات و تماس های تلفنی اخیر با مسئولین ذیربط و مالک جایگاه توافق شد استاندارد سازی وبر طرف نمودن مشکلات فنی و اداری پمپ CNG میداود ظرف مدت یکماه انجام شود در غیر این صورت تمهیدات قانونی لازم معمول گردد.

54