برگزاری جلسه طرح تابستانی هجرت در باغملک

      

  گودرز ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک در این جلسه که در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه باغملک برگزار شد از اجرای طرح تابستانی هجرت دانش آموزی توسط نیروی مقاومت بسیج شهرستان خبر داد و اظهار داشت:این طرح مبتنی بر تلاش در عرصه های سازندگی در ابعاد گوناگون فرهنگی در فصل تابستان, اجرا خواهد شد . و با توجه به خلاقیت دانش آموزان از مهارتهای فنی آنان در راستای زیباسازی و بهبود فضای مدارس و مساجد استفاده می شود که این خود مهمترین برنامه های فراغت همراه با نشاط برای عزیزان دانش آموزان می باشد.

 

1924