تعامل و همکاری با شورا ها و خلاقیت در کسب درآمدزائی عامل موفقیت شهرداری هاست ))

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ,جهانگیر هدایتی سرپرست فرمانداری شهرستان باغملک در جلسه معارفه شهردار قلعه تل که با حضور مهندس جولانژاد مدیر کل امور شهری و شوراها و تنی از مسولان محلی برگزار شد ,تعامل و همکاری با اعضا شورای شهر و خلاقیت در کسب درآمد زائی شهرداری را عامل موفقیت شهردار دانست.

وی همچنین با تاکید بر تکریم مردم و حمایت از قشر کم درآمد و ضعیف جامعه و اجرای قوانین تدوین شده شهرداری ها از مسئولین خدمات شهری خواست نسبت به روند اجرائی در بخشهای گوناگون شهر قلعه تل از جمله ساخت و سازها و نظافت عمومی شهر جدیت بیشتری اعمال دارند و با دعوت از مردم در نهادینه کردن الگوهای مدرن شهری منطبق با آموزه های دینی اقدامات شایسته ای انجام دهند .   
2543