بازدید سرپرست فرمانداری باغملک از روند اجرای طرح تحول سلامت شهرستان

ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک به همراه تنی چند از مسئولین شهرستان از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید طباطبایی باغملک  و درمانگاه تخصصی و بهداشتی درمانی تابعه این شهرستان بازدید کرد.

 وی در این بازدید ضمن  بررسی مشکلات و مسائل بهداشتی و درمانی این منطقه اظهار داشت با پیگیری های بعمل آمده مشکل نبود پزشک متخصص زنان نیز در این شهرستان مرتفع  گردیده و هم اکنون در درمانگاه تخصصی مشغول معاینه بیماران است.

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت به خوبی در حال اجرا است، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید طباطبایی  ابراز رضایت کرد.

 

1417