ثبت به موقع وقایع حیاتی عامل مهم در برنامه ریزی و توسعه میباشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک ،سرپرست فرمانداری این شهرستان در جلسه بررسی ثبت وقایح حیاتی شهرستان باغملک اظهار کرد: ثبت به موقع وقایع حیاتی مهمترین عامل رشد و شکوفایی هر کشور است. 

گودرز ترکی زاده افزود: برنامه ریزی درست و تهیه سند چشم انداز برای امور مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و بسیاری از موارد دیگر تنها با ثبت دقیق و جامع وقایع حیاتی امکان پذیر است.

 

 وی همچنین خواستا همکاری و تعامل بیشتر شهرداری و شبکه بهداشت شهرستان باغملک با اداره ثبت احوال این شهرستان شد.

 

 

1925