پلمپ واحد صنفی متخلف در باغملک

پلمپ واحد صنفی متخلف در باغملک

 

 

پلمپ واحد صنفی متخلف در شهرستان باغملک
به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک مورخ ۱۷ دی ۹۹ و
متعاقب پخش کلیپ با مضمون عرضه روغن نباتی به همراه بعضی اقلام غیردرخواستی به خریداران توسط یکی از واحد های صنفی در مرکز شهرباغملک به آگاهی مردم شریف شهرستان می رساند ، پس از کمبود روغن خوراکی درسطح شهرستان با پیگیریهای مستمر این فرمانداری و اداره صمت سهمیه روغن شهرستان با برند ساعی و الکا بصورت جامد و مایع جذب و با نظارت کامل بازرسان اداره صمت واتاق اصناف و همکاری نیروهای بسیج ، بصورت کامل وباتوزیع منطقه ای و قیمت مصوب توسط واحد های صنفی به همشهریان عرضه گردید؛
از طرفی برند روغن غنچه مشاهده شده در کلیپ تصویری مورد نظر ، جزء سهمیه تخصیصی شهرستان نبوده ولی باتوجه به تکالیف مصرحه در قانون نظام صنفی و سایر مقررات جاری و لحاظ شرایط نامطلوب اقتصادی حاضر و رعایت حقوق شهروندان عزیز سریعا پیگیری تخلف مربوطه دردستور بازرسی فرمانداری، اتاق اصناف ، تعزیرات واداره صمت به لحاظ اجرای قانون ، واحد مزبور باهماهنگی دستگاه قضایی پلمپ گردید
ضمنا پرونده تخلف مورد نظر جهت اعمال قانون و سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی ارسال گردید.
در پایان از شهروندان محترم تقاضا می شود به محض مواجه شدن با هرگونه تخلف، سریعا نسبت به اطلاع رسانی موضوع مبادرت نمایند تا بررسی لازم معمول و در صورت لزوم برخورد قانونی با متخلفین بعمل اید

102