برگزاری جلسه رفع مشکلات تنها جایگاه سوخت بخش میداود در فرمانداری باغملک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک “گودرز ترکی زاده “سر پرست فرمانداری این شهرستان در جلسه بررسی مشکلات تنها جایگاه سوخت بخش میداود ضمن رفع ابهامات، خواستار تسریع در روند سوخت رسانی به مردم منطقه شد.

وی گفت: مشکلات موجود سامانه هوشمند مخابراتی هرچه سریعتر از طریق مخابرات استان باید پیگیری و مرتفع گردد و مسئول جایگاه نیز با تعامل با پخش فراورده های نفتی نسبت به خرید سوخت و راه اندازی و ارائه خدمات اقدام کنند.

1229