ارائه پیشنهادات در ایجاد اشتغال پایدار و تحقق بخشیدن به آن تا پایان سال ۹۸

 سرپرست فرمانداری شهرستان باغملک گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در بحث اشتغال، تحقق بخشیدن به اشتغال واقعی و پایدار و دوری از ارائه برنامه های غیر کارشناسانه است . 

“گودرز ترکی زاده”در جلسه شورای اشتغال این شهرستان از دستگاه های ذیربط خواست نسبت به ارائه طرح های اشتغالزای قابل تحقق و سایر پیشنهادهایی که باعث برون رفت از معضل بیکاری می شود در اسرع وقت اقدام کنند.

وی در پایان از مسوولان حاضر در جلسه خواست تا طرحهای پیش بینی شده  دستگاه های مربوط به خود را بر اساس برنامه زمانبندی شده از سال ۹۳ الی ۹۸ ارائه نمایند تا در سیاست های کلان راهبردی استان مورد بررسی و قابل اجرا شود.

 

2035