بهره برداری از ده ها طرح عمرانی شهرستان باغملک در هفته دولت

سرپرست فرمانداری شهرستان باغملک خبر از بهره برداری از ۳۰ طرح در هفته دولت داد.

گودرز ترکی زاده در جلسه هماهنگی هفته دولت  گفت:  ۳۰ پروژه  در بخشهای مختلف فرهنگی , کشاورزی و خدمات شهری در هفته دولت در  شهرستان  افتتاح خواهند شد.

 

2619