اعلام نتایج انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای باغملک و قلعه تل

با اعلام رسمی نتایج انتخابات شورای شهرهای باغملک و قلعه تل به شرح ذیل اعلام میگردد:

شهر باغملک:

۱- یحیی سلمانوند محمد ولی   فرزند سهراب        ۴۶۹۴ رای

۲- امرالله زنگنه                    نام پدر  منصور       ۴۴۳۷ رای

۳- رضا ممبینی                   نام پدر انگنا.           ۴۲۲۸رای

۴-جمشید زنگنه.                نام پدر هادی.           ۳۸۸۷رای

۵-جانعلی رضایی              نام پدر محمد قلی      ۳۸۰۹رای

و اعضای علی البدل :

۱-مسلم جمعه زاده            نام پدر محسن          ۳۷۷۱رای

۲-میلاد طهماسبی             نام پدر نادر              ۳۴۹۱ رای

۳- نصیر آذربار                 نام پدر راهعلی         ۳۴۸۹ رای

تعداد کل آرا ماخوذه  ۱۸۵۰۴ رای می باشد .

نتایج انتخابات شهر قلعه تل  به شرح ذیل می باشد؛

۱-سید روح الله موسوی.      نام پدر سید یوسف  ۱۹۲۹ رای

۲-سجاد حاجتی                 نام پدر اسماعیل      ۱۸۴۰ رای

۳-سید عیسی موسوی منش نام پدراسماعیل      ۱۴۹۱رای

۴-آرزو جعفری                  نام پدر سیف الله     ۱۴۱۵ رای

۵- رشید کردی نژاد          نام پدر یارمحمد       ۱۳۲۸ رای

اضای علی البدل بشرح  ذیل می باشند

۱-رضا کردیان               نام پدر علی سینا       ۱۳۱۳ رای

۲-رضا سواری             نام پدر بیژن              ۱۲۷۳ رای

۳- حبیب الله امان الله زاده  نام پدر سیف الله

 

 

 

 

 

 

 

100