اولین جلسه تشکیل شرکت تعاونی توسعه عمران شهری و روستایی در باغملک

اولین جلسه  شرکت تعاونی توسعه عمران شهری و روستایی با حضور کارشناس وزارت تعاون, کارو امور اجتماعی در فرمانداری باغملک تشکیل شد .

گودرز  ترکی زاده سرپرست فرمانداری باغملک ضمن گرامیداشت هفته دولت در خصوص رویکرد دولت به تعاونی های جدید با سرمایه های اندک سخنانی را برشمرد و  سیاست نهادینه شده در این تعاونی ها را جذب سرمایه راکت و اندک مردم در همه سطوح جامع بصورت فراگیر و هدایت این سرمایه ها به بخشهای تولیدی و عمرانی دانست .

در پایان این جلسه با رای گیری  مسولین ادارات : آموزش و پرورش , کمیته امداد , بهزیستی , دارایی , تعاون و کار و رفاه و جهاد کشاورزی  بعنوان هیءت موسس تعاونی عمران شهری و روستایی انتخاب شدند.

2572